Privacyverklaring

Roadkapje uw thuiskapster in de regio bollenstreek, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgevens die wij verwerken;

Voor en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@roadkapje.net dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het afhandelen van uw betaling,
U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
Roadkapje uw thuiskapster verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

Roadkapje uw thuiskapster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zullen binnen 3 maanden worden verwijderd.

Roadkapje uw thuiskapster verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roadkapje thuiskapster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, benoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@roadkapje.net.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

Roadkapje uw thuiskapster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@roadkapje.net.

Opmaak en wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2018 en kan op elk moment gewijzigd worden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld.